VUOKRAEHDOT

1. Varaaminen ja maksaminen

Tilan varaajalta edellytetään 18 vuoden ikää. Varaaja on vastuussa tilan ohjeidenmukaisesta käytöstä, vaikka hän ei olisi tilassa varauksen aikana. Mahdolliset vahingonkorvaukset tai sakkomaksut ovat aina varaajan vastuulla. Opiskelija-alennuksen hyödyntäviltä varaajilta vaaditaan voimassa olevan opiskelijakortin näyttäminen varauksen alkaessa.

Varaus tehdään sähköpostitse nettisivujen yhteydenottolomakkeen kautta ja varaus vahvistetaan asiakkaalle henkilökohtaisesti sähköpostitse. Tilan jälleenvuokraus on kielletty. Asiakasta laskutetaan sähköpostitse varausta edeltävän viikon maanantaina. Lasku tulee maksaa 14 vuorokauden sisällä sen saapumisesta. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. 

2. Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Asiakkaan on mahdollista peruuttaa varaus maksutta 14 vuorokautta ennen vuokrapäivää. Perumisen tapahtuessa 5-13 vuorokautta ennen vuokrapäivää veloitetaan 50 % vuokrahinnasta. Tämän jälkeen veloitetaan täysi vuokrahinta. Varausta voi muuttaa ennen varattua päivää, mutta ei enää sen aikana.

3. Vuokraajan oikeus peruuttaa varaus

Lykke & Lys Oy:llä on oikeus perua varaus ilman korvausvelvollisuutta 21 vuorokautta ennen vuokrausta. Ylivoimaisesta esteestä johtuen (esim. tulipalo, vesivahinko tai ilkivalta) varaus voidaan perua ilman korvausvelvollisuutta ennen varauksen alkua. 

4. Tilan käyttö 

Tilan käytössä on noudatettava normaalia siisteyttä ja asiallisuutta ja vältettävä kohtuuttoman melun aiheuttamista tiloissa sekä ulko-ovien läheisyydessä. Omien kaiuttimien ja vahvistimien käyttö on Lykke Emilissä kokonaan kielletty, Lykke Dahliassa vahvistimia saa käyttää klo 23 saakka.

 Tupakointi sisällä sekä tilan välittömässä läheisyydessä on kielletty. Ulkona tupakoidessa on käytettävä erikseen määriteltyjä tupakointipaikkoja. Lykke Emilissä taloyhtiön sisäpiha ei ole vuokralaisen käytössä.

Vuokrauksen alkaessa asiakkaalle tullaan avaamaan tilan ovi ja ohjeistamaan tilan käyttö. Vuokrauksen päättyessä asiakas on velvollinen lukitsemaan ovet annettujen ohjeiden mukaisesti sekä sammuttamaan valot. Tila ja sen avain sekä Lykke Dahlian parkkilipukkeet on ehdottomasti luovutettava vuokra-ajan päättyessä.

5. Loppusiivous

Mikäli asiakas ei ole ostanut loppusiivousta etukäteen lisämaksusta, on tila siivottava siivousohjeiden mukaisesti ennen vuokra-ajan päättymistä. Siivousohjeet annetaan asiakkaalle varauksen yhteydessä ja ne löytyvät vuokratilasta. Ostettuun loppusiivoukseen sisältyy perussiivous, mutta ylimääräisistä siivoustöistä (esim. oksennusten siivoaminen) laskutetaan erikseen jälkikäteen. 

6. Vahinkojen korvaukset  

Tila ja sen irtaimisto on luovutettava siinä kunnossa kuin ne olivat vuokrausajan alkaessa. Varaajalla on velvollisuus ilmoittaa mahdollisesti havaitsemistaan puutteista ja vahingoista yritykselle.  Tilan varaaja vastaa tilaisuuden aikana aiheutuneiden suurempien vahinkojen korvauksesta ja häneltä voidaan laskuttaa sakkomaksu, mikäli vuokraehtoja on laiminlyöty.

Lykke & Lys Oy 

19.4.2021

Ehtoja päivitetty 1.12.2023